Kullanım koşulları


MODA CEPHE GİYDİRME SİSTEMLERİ DEKORASYON İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.’ne (bundan böyle kısaca "MODA CEPHE" olarak anılacaktır.) ait bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.


Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı MODA CEPHE, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve MODA CEPHE’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. MODA CEPHE bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.


Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. MODA CEPHE, hipertext linkler ve doğrudan ya da dolaylı olarak MODA CEPHE Web sitesi üzerinden kullanılan diğer özellikler de dahil olmak üzere Web Site Bilgileri ile ilgili zımnen veya sarih olarak hiçbir beyan veya garantide bulunmamaktadır. MODA CEPHE herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman sitede yer alan bilgiler üzerinde değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Web Site Bilgilerinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, siteyi ziyaret eden kişiye aittir.


Bu web sitesine veya bu site vasıtasıyla herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan, MODA CEPHE ve/veya yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve MODA CEPHE’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu web sitesinde ya da değinilen belgelerde yer alan ifadeler, özellikle de geleceğe yönelik olası ya da tahmini performans, maliyet, temettü, getiri, üretim seviyeleri veya oranları, fiyatlar, elden çıkarmalar vb. ileriye dönük olarak hazırlanmış ifadelerdir veya ileriye dönük olarak hazırlanmış olabilirler; bu nedenle de tahmine dayalı çeşitli risk ve belirsizlikleri içerirler. Çok çeşitli nedenlerle, gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.


Bu web sitesinde yer alan bilgiler kapsamlı değildir. Göstermiş olduğumuz çabalara rağmen, bu bilgiler kesin, güncellenmiş olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten dolayı sorumluluk hiçbir surette MODA CEPHE 'ye atfedilemez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır. MODA CEPHE, işbu web sitesinde yer alan bilgilere girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.


MODA CEPHE internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirmek hakkını haizdir.


Teknik aksaklık ve arıza hallerinde sorumluluk


Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, MODA CEPHE, ve/veya yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve MODA CEPHE’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, hiçbir surette sorumlu tutulamazlar.


Telif hakkı (Copyright)


İşbu web sitesi , web sitesi içeriğindeki tüm materyaller,yazı,ilan, görüntü, ses kaydı, fotoğraflar, dizaynlar, resimler, işaretler ve türlü ürün ve eserler kamu kullanımına açık web sitelerinden derlenerek bir araya getirilmiştir. Olası telifli tüm materyaller,yazı,ilan, görüntü, ses kaydı, fotoğraflar, dizaynlar, resimler, işaretler MODA CEPHE’ye bildirilmesi durumunda bu web sitesinde yayından kaldırılacaktır. MODA CEPHE mevcut görsellerin ve yazıların telif hakkına tabi olmadıklarını garanti etmez, mevcut tüm materyaller,yazı,ilan, görüntü, ses kaydı, fotoğraflar, dizaynlar, resimler, işaretler başka web sitelerinde kullanılması durumunda bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve MODA CEPHE’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar haberdar edilmiş olsalar dahi, hiçbir suretle sorumlu tutualamazlar.


Web sitesinden kişisel kullanım amaçlı olanlar haricinde ticari maksatla bilgi indirilemez, kopya alınamaz, sitede yer alan bilgiler ve veriler hiçbir surette ticaret mevkiine konu edilemez.


Herhangi bir hiperlink kullanımı


Bu web sitesine ulaşabilmek için girdiğiniz başka bir web sitesinin veya bu web sitesinde girdiğiniz başka bir web sitesinin içeriğinden MODA CEPHE sorumlu olmayacaktır.


Gizlilik


MODA CEPHE, bu Web sitesine bildirilen isim, adres ve sair şahsi bilgileri yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamayacak ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. Ancak bu Web sitesi teknik yazılımlarla korunmakla birlikte, site güvenliği internet ve bilgisayar güvenliği ile sınırlıdır. Bu nedenle alınan tüm önlemlere rağmen doğacak doğrudan ve dolaylı zararlardan MODA CEPHE ve/veya yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve MODA CEPHE’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamazlar.